Kontakt

02-025 Warszawa, ul. Tarczyńska 5/9 lok. 36 tel. 501 030 854 godziny otwarcia biura: pon-piątek...

Historia

„Media TV Plus” funkcjonuje nieprzerwanie od 1995 roku. Początkowo byliśmy agencją reklamową i PR. Sukcesy naszych projektów prasowych spowodowały, że stopniowo skoncentrowaliśmy nasze aktywności na tym polu. Przygotowywaliśmy projekty dla wielu firm m.in.: 3M Poland,...

Nasz zespół

Redaktor Naczelny: dr hab. n. med. Waldemar Wierzba e-mail: wwierzba@post.pl Z-ca Redaktora Naczelnego i Koordynator: red. Anna Rogala tel. 782 211 797, e-mail: anna.rogala@mediatv.com.pl Prezes Zarządu: Joanna Sierpińska-Kruś e-mail: joanna.sierpinska@mediatv.com.pl...

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Staramy się systematycznie pracować na rzecz poprawy zdrowia Polaków, dlatego cały Zespół Media TV Plus uczestniczył w społecznych akcjach profilaktycznych: W  latach 2009 i 2010 – „ Uwaga nerki!” (upowszechnienie w Polsce podstawowego wskaźnika diagnostyki...

Oferta

Custom Publishing na zamówienie tworzymy wydawnictwa periodyczne i akcydensowe od projektu „makiety matki”, przez treść, zdjęcia i ilustracje po druk i dystrybucję. Zapraszamy. Kontakt: katarzyna.pinkosz@mediatv.com.pl; anna.rogala@mediatv.com.pl;...

Zdrowie pod ręką

(od 2014) Magazyn do dystrybucji indywidualnej o wybranych problemach, np. „Partnerstwo w chorobie”, „Prawa...