Nasz zespół

Redaktor Naczelny:

dr hab. n. med. Waldemar Wierzba
e-mail: wwierzba@post.pl

Z-ca Redaktora Naczelnego i Koordynator:

red. Anna Rogala
tel. 782 211 797,
e-mail: anna.rogala@mediatv.com.pl

Prezes Zarządu:

Joanna Sierpińska-Kruś
e-mail: joanna.sierpinska@mediatv.com.pl

Studio Graficzne:

Anna Stępniak
tel. 600 575373,
e-mail: studio@mediatv.com.pl

Z-ca Redaktora Naczelnego:

red. Katarzyna Pinkosz
e-mail: katarzyna.pinkosz@mediatv.com.pl

Wydawca:

red. Paweł Kruś
tel. 501 030 854,
e-mail: pawel.krus@mediatv.com.pl

Dyrektor ds. wydawniczych:

Mariusz Słomka
tel. 517  211 799,
e-mail; mariusz.slomka@mediatv.com.pl

Zespół dziennikarski: Ewa Barciszewska, Bożena Stasiak, Jarosław Gugała, Ewa Gwiazdowicz-Włodarczyk, Aleksander Kościów, Marta Maruszczak, Tomasz Miłkowski, Beata Nessel-Łukasik, Halina Sterczyńska, Maciej Pinkosz

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. ALEKSANDER SIEROŃ;
Rada naukowa : prof. dr hab. n. med. MARIUSZ BIDZIŃSKI, prof. dr hab. n. med. IWONA BOJAR, prof. PIOTR CHŁOSTA prof. dr hab. n. med. GRZEGORZ CIEŚLAR, prof. dr hab. n. med. MAREK DĄBROWSKI, prof. dr hab. n. med. WACŁAW DROSZCZ, prof. dr hab. n. med. KRZYSZTOF J. FILIPIAK, prof. dr hab. n. med. EDWARD FRANEK, prof. dr hab. n. med. ADAM FRONCZAK, prof. dr hab. JERZY GĄSSOWSKI, prof. dr hab. n. med. RYSZARD GELLERT, prof. dr hab. n. med. JAKUB GOŁĄB, prof. dr hab. n. med. RENATA GÓRSKA, prof. dr hab. n. med. WŁADYSŁAW GRZESZCZAK, prof. dr hab. nauk prawnych ANTONI HANUSZ, prof. PIOTR HOFFMAN, prof. dr hab. n. med. GRZEGORZ JAKIEL, prof. dr hab. n. med. ARTUR JAKIMIUK, prof. dr hab. n. med. PAWEŁ KAMIŃSKI, prof. MACIEJ KRZAKOWSKI, prof. dr hab. n. med. ANDRZEJ LEWIŃSKI, prof. BOGUSŁAW MACHALIŃSKI, prof. dr hab. n. farm. MACIEJ MAŁECKI, prof. dr hab. n. med. LESZEK MARKUSZEWSKI, prof. dr hab. n. med. RAFAŁ NIŻANKOWSKI, prof. dr hab. n. med. ALFRED OWOC, prof. dr hab. n. med. ELŻBIETA PIONTEK, prof. dr hab. n. med. RYSZARD PORĘBA, prof. dr hab. n. med. PIOTR PRUSZCZYK, prof. dr hab. n. med. KAZIMIERZ ROSZKOWSKI-ŚLIŻ, prof. dr hab. n. med. WŁADYSŁAW SINKIEWICZ, prof. dr hab. n. med. HENRYK SKARŻYŃSKI, prof. TOMASZ STOMPÓR, prof. dr hab. n. med. ANDRZEJ SZUBA, prof. dr hab. n. med. PIOTR TYSZKO, prof. dr hab. n. med. KRZYSZTOF WARZOCHA, prof. dr hab. n. med. BOŻENA WERNER, prof. dr hab. n. med. ANDRZEJ WOJTYŁA, prof. dr hab. n. med. LUCJAN WYRWICZ, dr DARIUSZ ADAMCZEWSKI, dr hab. n. med. JAKUB BARAN dr n. med. EWA CHLEBUS, dr n. o zdrowiu RADUNKA CVEJIĆ, dr n. med. MICHAŁ FARKOWSKI, dr hab. n. o zdrowiu ROBERT GAŁĄZKOWSKI, dr n. med. KRZYSZTOF KANECKI, dr KRZYSZTOF ŁANDA, dr n. med. MARCIN MARUSZEWSKI, dr TOMASZ MIŁKOWSKI, dr hab. n. med. JAROSŁAW PINKAS, dr n. med. JACEK PUTZ, dr n. med. PRZEMYSŁAW SIELICKI, dr hab. n. o zdrowiu ANDRZEJ ŚLIWCZYŃSKI, dr n. med. WITOLD TOMASZEWSKI, dr n. med. JAROSŁAW UCIEKLAK, dr hab. n. med. IRENA WALECKA, dr JANUSZ WIERZBA;
HONOROWA RADA NAUKOWA: prof. dr hab. n. med. WALDEMAR KARNAFEL | prof. dr hab. n. med. STANISŁAW RADOWICKI, prof. dr hab. n. med. BOLESŁAW RUTKOWSKI | prof. dr hab. n. med. TADEUSZ TOŁŁOCZKO, prof. dr n. med. JERZY WOY-WOJCIECHOWSKI