Zdrowie pod ręką

(od 2014) 
Magazyn do dystrybucji indywidualnej o wybranych problemach, np. „Partnerstwo w chorobie”, „Prawa pacjenta”.