Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Staramy się systematycznie pracować na rzecz poprawy zdrowia Polaków, dlatego cały Zespół Media TV Plus uczestniczył w społecznych akcjach profilaktycznych:

W  latach 2009 i 2010 – „ Uwaga nerki!” (upowszechnienie w Polsce podstawowego wskaźnika diagnostyki nefrologicznej GFR z 38% do 99,8%); przebadano 14.000 osób;

2012 – „Cukrzyca. Wygrajmy razem!” Polska i Ukraina (upowszechnienie nowatorskiej metody HbA1c – badania poziomu hemoglobiny glikowanej, podstawowego narzędzia współczesnej diabetologii); przebadano 4000 osób

2015 – „Kostka-Ramię. Stop udarom i amputacjom!” – przebadano ponad 2.500 osób.

2011 – „Nie mam HCV!” (największe do 2015 roku badanie przesiewowe HCV (4.000 osób) zrealizowane w Polsce);

2013 i 2014 – „Sprawdź cholesterol u dziecka!” Polska i Ukraina (tylko 2013) – pierwsze w tej dziedzinie masowe badanie przesiewowe w Europie, po opublikowaniu amerykańskich analiz FDA i wytycznych w grudniu 2012 r.
W wyniku akcji na Ukrainie powstała praca prof. Aleksandra Prystupiuka o związku podwyższonego stężenia cholesterolu u dzieci z cukrzycą i ich rodziców na przykładzie ponad 300 rodzin. Przebadaliśmy ok. 1200 dzieci.